Chuyên mục bài viết: Kiến thức

Nơi bạn đọc sẽ được cung cấp những kiến thức chân thực, chuyên sâu về toàn bộ thế giới đồng hồ. Tất cả những kiến thức này không chỉ được tham khảo mà được đúc kết từ chính những người làm nghề sửa đồng hồ, một tập thể kĩ thuật được xây dựng cốt lõi từ cái TÂM.