Đào tạo trực truyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở thành một xu thế đào tạo mới. Học tập trực tuyến (e-learning) mang nhiều ưu điểm vượt trội trong đào tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ quá trình tự học do khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học. Học tập trực tuyến và xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đang được quan tâm chú ý và đưa vào triển khai trong nhiều trường học cũng như cơ sở đào tạo với phạm vi, mức độ khác nhau.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, việc xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đại, xây dựng các nội dung giảng dạy trực tuyến được phát triển theo hướng ngày càng tiếp cận gần hơn với người học. Người học có thể khai thác nội dung học tập trực tuyến từ thiết bị di động, hay học tập trong mô hình trường học ảo…

Theo xu thế này, để đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao tay nghề cho các bạn ở xa (trong nước và nước ngoài) không có điều kiện tham dự các lớp học trực tiếp và chuyên sâu tại 2 cơ sở Đào tạo chính của chúng tôi, các Chuyên gia của Bệnh viện Đồng hồ đang tiến hành xây dựng các kênh Đào tạo trực tuyến và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới đâyđào tạo trực tuyến