Phòng kỹ thuật Bệnh Viện Đồng Hồ

Đội ngũ kỹ thuật viên

Dụng cụ kỹ thuật sửa đồng hồ