TECHNICAL TEAM OF WATCH HOSPITAL

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 10

Vuong Do

Lever B

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 9

Hoang Tu

Lever B

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 8

Ben Vu

Lever B

Trinh Nguyen

Lever B

Duc Tin

Lever C

Nghiem Tuyen

Lever C

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 7

Ha Hieu

Level C

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 6

Nguyen Nguyen

Level C

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 5

Tran Vu

Lever D

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 4

Mai Van

Level D

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 3

Dai Hiep

Level D

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 2

Van Tien

Level D

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 1

Van Tan

Level E

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

đội ngũ kĩ thuật tại hồ chí minh
Giới thiệu chung về Bệnh Viện Đồng Hồ 4
Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 9
Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 9
Kỹ thuật tại Bệnh Viện Đồng Hồ 8